1970
ლიუსილ ლა ვერნი
Lucille La Verne
 
    ფილმები
    Snow White and the Seven Dwarfs

    ფიფქია და შვიდი ჯუჯა

    Snow White and the Seven Dwarfs

    1937