1970
იზრაელ ბრუსარი
Israel Broussard
 
  ფილმები
  To All the Boys I've Loved Before

  ყველა ბიჭისთვის, ვინც ოდესმე მიყვარდა

  To All the Boys I've Loved Before

  2018
  Extinction

  ცივილიზაციის განადგურება

  Extinction

  2018