1970
Kevin Cheng
 
  ფილმები
  Master Z: Ip Man Legacy (Yip Man ngoi zyun: Cheung Tin Chi)

  ოსტატი ზი: იპ მანის მემკვიდრეობა

  Master Z: Ip Man Legacy (Yip Man ngoi zyun: Cheung Tin Chi)

  2018
  Yip Man: The Final Fight

  იპ მანი: ბოლო ბრძოლა

  Yip Man: The Final Fight

  2013