2000
სანამ დაეშვება ღამე
Before Night Falls
 
  7.3 20.191
დრამა 
 
 
 
 
Before Night Falls 1