2008
13 სპარტანელი (300 სპატრელი)
13 Spartan (300 Spartan)
 
  2.7 84.586
კომედია 
 
 
 
 
13 Spartan (300 Spartan) 1