2008
გრან ტორინო
Gran Torino
 
  8.2 515.986
დრამა 
 
 
 
 
Gran Torino 1