2002
8 მილი
8 Mile
 
  7 166.812
დრამა 
 
 
 
 
8 Mile 1