2010
მოსიარულე მკვდრები
The Walking Dead
 
  8.6 554.201
დრამა | საშინელება 
 
 
 
 
1: სერია 1
 
1: სერია 2
 
1: სერია 3
 
1: სერია 4
 
1: სერია 5
 
1: სერია 6
 
2: სერია 1
 
2: სერია 2
 
2: სერია 3
 
2: სერია 4
 
2: სერია 5
 
2: სერია 6
 
2: სერია 7
 
2: სერია 8
 
2: სერია 9
 
2: სერია 10
 
2: სერია 11
 
2: სერია 12
 
2: სერია 13
 
3: სერია 1
 
3: სერია 2
 
3: სერია 3
 
3: სერია 4
 
3: სერია 5
 
3: სერია 6
 
3: სერია 7
 
3: სერია 8
 
3: სერია 9
 
3: სერია 10
 
3: სერია 11
 
3: სერია 12
 
3: სერია 13
 
3: სერია 14
 
3: სერია 15
 
3: სერია 16
 
4: სერია 1
 
4: სერია 2
 
4: სერია 3
 
4: სერია 4
 
4: სერია 5
 
4: სერია 6
 
4: სერია 7
 
4: სერია 8
 
4: სერია 9
 
4: სერია 10
 
4: სერია 11
 
4: სერია 12
 
4: სერია 13
 
4: სერია 14
 
4: სერია 15
 
4: სერია 16
 
5: სერია 1
 
5: სერია 2
 
5: სერია 3
 
5: სერია 4
 
5: სერია 5
 
5: სერია 6
 
5: სერია 7
 
5: სერია 8
 
5: სერია 9
 
5: სერია 10
 
5: სერია 11
 
5: სერია 12
 
5: სერია 13
 
5: სერია 14
 
5: სერია 15
 
5: სერია 16
 
6: სერია 1
 
6: სერია 2
 
6: სერია 3
 
6: სერია 4
 
6: სერია 5
 
6: სერია 6
 
6: სერია 7
 
6: სერია 8
 
6: სერია 9
 
6: სერია 10
 
6: სერია 11
 
6: სერია 12
 
6: სერია 13
 
6: სერია 14
 
6: სერია 15
 
6: სერია 16
 
7: სერია 1
 
7: სერია 2
 
7: სერია 3
 
7: სერია 4
 
7: სერია 5
 
7: სერია 6
 
7: სერია 7
 
7: სერია 8
 
7: სერია 9
 
7: სერია 10
 
7: სერია 11
 
7: სერია 12
 
7: სერია 13
 
7: სერია 14
 
7: სერია 15
 
7: სერია 16
 
8: სერია 1
 
8: სერია 2
 
8: სერია 3
 
8: სერია 4
 
8: სერია 5
 
8: სერია 6
 
8: სერია 7
 
8: სერია 8
 
8: სერია 9
 
8: სერია 10
 
8: სერია 11
 
8: სერია 12
 
8: სერია 13
 
8: სერია 14
 
8: სერია 15
 
8: სერია 16
 
9: სერია 1
 
9: სერია 2
 
9: სერია 3
 
9: სერია 4
 
9: სერია 5
 
9: სერია 6
 
9: სერია 7
 
9: სერია 8
 
9: სერია 9
 
9: სერია 10
 
9: სერია 11
 
9: სერია 12
 
9: სერია 13
 
9: სერია 14
 
9: სერია 15
 
9: სერია 16
შემდეგი სეზონის გამოსვლის ზუსტი თარიღი უცნობია

test