1989
დიდება
Glory
 
  7.9 98.587
საომარი 
 
 
 
 
Glory 1