1964
ერთი მუჭა დოლარისთვის
A Fistful of Dollars (Per un pugno di dollari)
 
  8 162.654
ვესტერნი 
 
 
 
 
A Fistful of Dollars (Per un pugno di dollari) 1


test