2017
სტალინის სიკვდილი
The Death of Stalin
 
  7.4 12.569
კომედია 
 
 
 
 
The Death of Stalin 1