2017
სინგულარობა
Singularity
 
  3.9 12.526
სამეცნიერო ფანტასტიკა
 
 
 
 
 
Singularity 1