1970
ბრეიდი ბლუმი
Brady Bluhm
 
  ფილმები
  Dumb and Dumber To

  სულელი და კიდევ უფრო სულელი 2 (ჩლუნგი და ჩლნგზე უფრო ჩლუნგი 2)

  Dumb and Dumber To

  2014
  Dumb and Dumber

  ლენჩი და უფრო გამოლენჩებული (სულელი და კიდევ უფრო სულელი)

  Dumb and Dumber

  1994