1970
კაროლ ლორი
Carole Laure
 
ფილმები
Préparez vos mouchoirs

მოამზადეთ ცხვირსახოცები

Préparez vos mouchoirs

1978