1970
P. Lynn Johnson
P. Lynn Johnson
 
  ფილმები
  Marrying Father Christmas

  ქორწინება შობას

  Marrying Father Christmas

  2018
  Engaging Father Christmas

  ნიშნობა სანტასთან

  Engaging Father Christmas

  2017
  Finding Father Christmas

  სანტა კლაუსის ძიებაში

  Finding Father Christmas

  2016
  50/50

  ცხოვრება მშვენიერია

  50/50

  2011
  An Unfinished Life

  დაუმთავრებელი სიცოცხლე

  An Unfinished Life

  2005