1970
პატრის მელენეკი
Patrice Melennec
 
  ფილმები
  Demain tout commence

  ყველაფერი ხვალ იწყება

  Demain tout commence

  2016
  Ernest & Celestine (Ernest et Célestine)

  ერნესტი და სელესტინი

  Ernest & Celestine (Ernest et Célestine)

  2012
  Ernest and Celestine (Ernest et Célestine)

  ერნესტი და სელესტინა

  Ernest and Celestine (Ernest et Célestine)

  2012