1970
ვოიცეჰ პშონაკი
Wojciech Pszoniak
 
    ფილმები
    Danton

    დანტონი

    Danton

    1983