1970
კლაუს კინსკი
Klaus Kinski
 
ფილმები
Nosferatu the Vampyre (Nosferatu: Phantom der Nacht)

ნოსფერატო: ღამის აჩრდილი

Nosferatu the Vampyre (Nosferatu: Phantom der Nacht)

1979
Doctor Zhivago

ექიმი ჟივაგო

Doctor Zhivago

1965
For a Few Dollars More

რამდენიმე დოლარით მეტი

For a Few Dollars More

1965
test