1970
ტონი ლიუნ ჩიუ ვაი
Tony Leung Chiu-Wai
 ფილმები
The Grandmaster (Yi dai zong shi)

ოსტატი

The Grandmaster (Yi dai zong shi)

2013
Red Cliff 2

წითელი კლდე 2

Red Cliff 2

2009
Red Cliff

წითელი კლდე

Red Cliff

2008
Lust, Caution (Se, jie)

ვნება

Lust, Caution (Se, jie)

2007
2046

2046

2046

2004
Infernal Affairs

შიდა გარჩევები

Infernal Affairs

2002
In the Mood for Love

სასიყვარულო განწყობა

In the Mood for Love

2000
Chungking Express

ჩანგკინგ ექსპრესი

Chungking Express

1994