1970
Patricia Reyes Spíndola
Patricia Reyes Spíndola
 




ფილმები
Frida

ფრიდა

Frida

2002