1970
ჟანეტ ჰაინი
Jeanette Hain
 
ფილმები
Run Boy Run (Lauf Junge lauf)

გაიქეცი ბიჭუნავ, გაიქეცი

Run Boy Run (Lauf Junge lauf)

2013
The Whistleblower

ინფორმატორი

The Whistleblower

2010
The Young Victoria

ახალგაზრდა ვიქტორია

The Young Victoria

2009
The Reader

მკითხველი

The Reader

2008