1970
აკიკო ტაკეშიტა
Akiko Takeshita
 
    ფილმები
    Lost in Translation

    თარგმანში დაკარგულები

    Lost in Translation

    2003