1970
Christopher B. Landon
Christopher B. Landon
 
  ფილმები
  Happy Death Day

  ბედნიერ სიკვდილის დღეს გისურვებ

  Happy Death Day

  2017
  Scouts Guide to the Zombie Apocalypse

  სკაუტები ზომბების წინააღმდეგ

  Scouts Guide to the Zombie Apocalypse

  2015
  Paranormal Activity 4

  პარანორმალური მოვლენა 4

  Paranormal Activity 4

  2012
  Paranormal Activity 3

  პარანორმალური მოვლენა 3

  Paranormal Activity 3

  2011
  Paranormal Activity 2

  პარანორმალური მოვლენა 2

  Paranormal Activity 2

  2010
  
  test