1970
Shemar Moore
 ფილმები
Justice League Dark: Apokolips War

სამართლიანობის ბნელი ლიგა : აპოკალიფსის ომი

Justice League Dark: Apokolips War

2020
Reign of the Supermen

სუპერმენების მეფობა

Reign of the Supermen

2019
The Death of Superman

სუპერმენის სიკვდილი

The Death of Superman

2018
S.W.A.T.
სეზონი 3 / სერია 20

S.W.A.T. სპეც დანიშნულების რაზმი

S.W.A.T.

2017
Justice League vs. Teen Titans

სამართლიანობის ლიგა თინეიჯერ ტიტანთა წინააღმდეგ

Justice League vs. Teen Titans

2016
Justice League: Throne of Atlantis

სამართლიანობის ლიგა: ატლანტიდას ტახტი

Justice League: Throne of Atlantis

2015
Justice League: War

სამართლიანობის ლიგა: ომი

Justice League: War

2014