2017
კვადრატი
The Square
 
  7.5 21.697
დრამა 
 
 
 
 
The Square 1