1970
სოფი
Sophie Marceau
 ფილმები
Arrest Me  (Arrêtez-moi)

დამაპატიმრეთ

Arrest Me (Arrêtez-moi)

2013
Don't Look Back (Ne te retourne pas)

უკან არ მოიხედო

Don't Look Back (Ne te retourne pas)

2009
The World Is Not Enough

მთელი მსოფლიოც კი არ კმარა

The World Is Not Enough

1999
Anna Karenina

ანა კარენინა

Anna Karenina

1997
Braveheart

მამაცი გული

Braveheart

1995
Revenge of the Musketeers (La fille de d'Artagnan)

დარტანიანის ქალიშვილი

Revenge of the Musketeers (La fille de d'Artagnan)

1994
My Nights Are More Beautiful Than Your Days (Mes nuits sont plus belles que vos jours)

ჩემი ღამეები თქვენს დღეებზე მშვენიერია

My Nights Are More Beautiful Than Your Days (Mes nuits sont plus belles que vos jours)

1989
La boum

ბუმი

La boum

1980

-->